Predstava E. Murphy: Ljubi moj je odpovedana

Ljubi moj, foto: Uroš Hočevar

Ker izvedba predstave zahteva skupno 6 urno nemoteno delo na prizorišču (priprave, nastop, demontaža opreme), je zaradi predvidenih padavin v tem času varna izvedba predstave nemogoča.
Hvala za zaupanje in razumevanje.